Affärsjuridik

Juridika arbetar med affärsjuridik och skapar unika lösningar för ditt företag

Avtalsrätt

Vi på Juridika hjälper klienter med att upprätta och granska avtal inom de flesta branscher.

Bolagsrätt

Vi på Juridika upprättar bland annat bolagsordningar och aktieägaravtal samt erbjuder rådgivning vid uppstart av nya företag.

Handelsrätt

Vi Juridika upprättar avtal och erbjuder rådgivning vid handel med varor och tjänster

Hyres- och fastighetsrätt

Vi Juridika erbjuder rådgivning i frågor angående bland annat köp och försäljning av fastigheter, nyttjanderätten och hyra av lokaler.

Hästjuridik

Hästjuridik är ett ämne som täcker flera rättsområden. Vi på Juridika är specialiserade på hästjuridik och ger rådgivning inom alla delar av hästnäringen.

Tvistelösning och process

Vi på Juridika för er talan vid förhandlingar och i processer. Genom tydlig kommunikation och kontinuerliga avstämningar arbetar vid för att undvika en tidskrävande och kostsam process.

Hur kan vi hjälpa Dig?

Välkommen till oss på Juridika. Förutom spetskompetens och gedigen erfarenhet erbjuder vi Dig personlig service och individuell rådgivning. Vi är Din jurist i Skåne, men  tar oss an uppdrag över hela Sverige. Kontakta oss gärna för mer information.