Hästjuridik

Ordet hästjuridik är omfattande, vi på Juridika har stora erfarenheter och gedigna kunskaper när det handlar om avtal, att sälja eller köpa häst, en juridisk tvist, uppställning och andra typer frågor.

En juridisk tvist

Vad händer om det blir fel? De flesta hästköp blir lyckade, men det kan hända att det är någonting som inte fungerar. Därför finns vi och vi hjälper Dig att undvika fallgroparna.

Tvist om hästar

Det kan naturligtvis uppstå en juridisk tvist om hästar. Det bästa sättet att skydda sig mot tvister är att skriva ett noggrant avtal redan innan parterna ingår ett köp eller ett samarbete. Det kan hjälpa Dig att hitta rätt vägledning för att lösa problemet.

Faktum är att både ett skriftligt och muntligt avtal gäller, men det kan vara svårt att bevisa vad ett muntligt avtal verkligen innehåller. Den som hävdar att ett muntligt avtal finns ska också bevisa att det finns och bevisa vad avtalet innebär.

Reklamera

Så snart ett fel upptäcks på en häst är köparen skyldig att reklamera och meddela säljaren att varan är felaktig. Det ska ske så snart som möjligt. Beroende på vilken lag som gäller, om det är köplagen eller konsumentköplagen, har köparen olika lång tid på sig att reklamera. Enligt köplagen ska reklamationen göras omgående, men enligt konsumentköplagen ska reklamationen göras inom tre månader.

Avtal

Upprätta alltid ett skriftligt avtal. Om en tvist om hästar eller någonting annat når hela vägen till domstol är det alltid avtalet som domstolen utgår i från.

Rättsskydd

Om  parterna i en juridisk tvist inte kommer överens går det att ansöka om rättsskydd för att få hjälp av ett ombud.

Hur kan vi hjälpa Dig?

Välkommen till oss på Juridika. Förutom spetskompetens och gedigen erfarenhet erbjuder vi Dig personlig service och individuell rådgivning. Vi är Din jurist i Skåne, men  tar oss an uppdrag över hela Sverige. Kontakta oss gärna för mer information.