Hästjuridik

Ordet hästjuridik är omfattande, vi på Juridika har stora erfarenheter och gedigna kunskaper när det handlar om tvister, avtal, att sälja eller köpa häst, uppställning och andra typer frågor.

Uppstallning

 

Om Du har Din häst uppstallad eller Du driver ett inackorderingsstall är det viktigt att veta vilka regler det är som gäller. Därför är det viktigt att Du har ett utförligt och noggrant skrivet avtal för Din uppstallning, det kan hjälpa Dig att undvika missförstånd och tvister. Även om muntliga avtal är gällande rekommenderar vi ett skriftligt avtal. Vad är skillnaden mellan  ett hyresavtal och ett avtal om uppstallning?

Hyresavtal

Om Du hyr en box utan att det ingår några tjänster är det ett hyresavtal. Det ingår i den tvingande hyreslagstiftningen, ett exempel är när en stallägare hyr ut ett helt stall och det är hästägaren som står för skötseln.

När en hästägare hyr en box har hen som står för skötsel av hästen, utfodring samt in och utsläpp i hage. Stallägaren  har inget tillsynsansvar.

Ett hyresavtal på obestämd tid har en uppsägningstid på nio månader.

Säger hyresgästen upp avtalet kan parterna enas om en kortare hyrestid.

Säger hyresvärden upp avtalet gäller uppsägningstiden om nio månader, eller längre om en längre uppsägningstid är skriven i avtalet.

Avtal för uppstallning

Om det förutom hyra av box ingår vissa tjänster ingår parterna ett avtal om uppstallning. Då har stallägaren en viss tillsynsplikt  samt vårdplikt för hästen, denne är skyldig att ta hand om hästen även om betalningen uteblir. Vid uppstallning gäller de överenskommelser om pris, betalning och uppsägning som avtalats mellan parterna. Ett avtal om uppstallning ger en större frihet jämfört med ett hyresavtal.

Avtal – detta bör regleras

Omfattning av uppstallning / hyra av box
Uppsägningstid och villkor för uppsägning
Pris och betalning
Försäkring
Ansvar för skada
Vaccinationer och hälsostatus
Åtgärder vid kontraktsbrott

Uppstallning – det kan Juridika hjälpa till med

Vi upprättar ett avtal för uppstallning, så kontakta oss för juridisk rådgivning – redan innan Du har fått ett problem. Om Du har hamnat i en tvist angående Din uppstallning, tveka inte utan kontakta oss direkt. Rättsskydd ingår vanligtvis i din försäkring

Hur kan vi hjälpa Dig?

Välkommen till oss på Juridika. Förutom spetskompetens och gedigen erfarenhet erbjuder vi Dig personlig service och individuell rådgivning. Vi är Din jurist i Skåne, men  tar oss an uppdrag över hela Sverige. Kontakta oss gärna för mer information.