Hästjuridik

Ordet hästjuridik är omfattande, vi på Juridika har stora erfarenheter och gedigna kunskaper när det handlar om tvister, avtal, att sälja eller köpa häst, uppställning och andra typer frågor.

Att sälja häst

Vilken lag gäller när Du ska sälja häst? En hästförsäljning regleras antingen av köplagen eller av konsumentköplagen och det är säljarens respektive köparens roll som reglerar vilken lag som gäller. Köplagen: Den är dispositiv vilket betyder att avtalet är gällande och det ska vara skriftligt. Konsumentköplagen: Den är tvingande, lagen gäller framför avtalet. Det går inte att ta bort den, även om det går att avtala om bättre villkor.

Att sälja häst – olika regler för olika lagar:

Beroende på om det är konsumentköplagen eller köplagen som gäller för en försäljning är det olika regler som gäller:

Hur omfattande är säljarens upplysningsplikt? 
Hur omfattande är köparens undersökningsplikt?
Vad reglerar det skriftliga avtalet?
Kan hästen säljas i befintligt skick?
Uppmana köparen att provrida, hantera och besiktiga hästen.
När och var sker överlåtelsen av hästen?

Avtal

Upprätta alltid ett skriftligt avtal och var noga med att skriva ner allt ni är överens om. Det finns inte heller någon automatisk ångerrätt utan om säljaren vill erbjuda detta måste det skrivas in i avtalet.

Att sälja häst – vad kan Juridika hjälpa till med?

Vi upprättar ett köpekontrakt till just din försäljning. VI kan också hjälpa dig om du hamnat i en tvist. 

Rättsskydd ingår vanligtvis i din försäkring och täcker delar av Dina omkostnader för ett juridiskt ombud.

Vilken lag gäller?

Säljare

Privat
Företag
Privat
Företag
Privat gm Förmedlare

Köpare

Privat
Privat
Företag
Företag
Privat

Lag

Köplagen
Konsumentköplagen
Köplagen
Köplagen
Konsumentköplagen

Hur kan vi hjälpa Dig?

Välkommen till oss på Juridika. Förutom spetskompetens och gedigen erfarenhet erbjuder vi Dig personlig service och individuell rådgivning. Vi är Din jurist i Skåne, men  tar oss an uppdrag över hela Sverige. Kontakta oss gärna för mer information.