Privat

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom flera olika delar av privatjuridiken och finns tillgängliga för att bevara alla de juridiska frågor som kan uppstå i livets olika skeden.

Äktenskap

Vi på Juridika hjälper till med upprättande av exempelvis
äktenskapsförord, bodelningshandlingar
och testamenten.
Vi biträder även klienter i bodelningsärenden.

Sambo

Vi på Juridika erbjuder rådgivning till Dig som är eller ska bli sambo. Vi kan även hjälpa Dig att upprätta olika avtal, som samboavtal, bodelningshandlingar, skuldebrev, testamenten och andra nödvändiga handlingar.

Gåva

Ska Du ge bort egendom i gåva?
Juridika erbjuder rådgivning och upprättar gåvobrev i stora som små ärenden.

Framtiden

Vi på Juridika erbjuder rådgivning och genomgång av Din situation, med fokus på framtiden så att Du kan känna Dig trygg. Vi hjälper Dig att upprätt din Framtidsfullmakt.

Dödsfall

När någon går bort finns det juridiskt saker som måste göras. Vi på Juridika hjälper till med att upprätta bouppteckning och arvskifteshandling samt biträder klienter  i ärenden rörande dödsbon. 

Konsument

Flera olika lagar som skyddar Dig som konsument. Har Du hamnat i en tvist med ett företag? Juridika erbjuder rådgivning i Ditt ärende och agerar ombud. Vi på Juridika vägleder Dig  om Du vill få Din fråga prövad.

Bostad

Vi på Juridika erbjuder rådgivning i frågor angående bostäder. Bland annat kan vi hjälpa till vid köp och försäljning av fastigheter, nyttjanderätter samt hyra av både bostad och lokalr.

Tvist

Vi på Juridika för Din talan vid förhandlingar och i processer. Genom tydlig kommunikation och kontinuerliga avstämningar arbetar vi för att undvika en tidskrävande och kostsam process.

Hur kan vi hjälpa Dig?

Välkommen till oss på Juridika. Förutom spetskompetens och gedigen erfarenhet erbjuder vi Dig personlig service och individuell rådgivning. Vi är Din jurist i Skåne, men  tar oss an uppdrag över hela Sverige. Kontakta oss gärna för mer information.